تبلیغات
اللهم عجل لولیک الفرج - آثار وبرکات صلوات
 
اللهم عجل لولیک الفرج

صلوات برای رهایی از بند:

برای عده ای كه از اهل سیر وسلوك به تجربه رسیده است به عدد بسم الله الرحمن الرحیم ، این عدد كه 786 مرتبه صلوات برای وسعت رزق وخلاصی از بند مجرب است.

 

بركت صلوات:

مردی به امام جواد (ع) عرضه داشت : پدرم مرده ومالی از خود به جای گذاشته نمی دانم كجاست ، من عیالمند واز دوستاران شما هستم.

امام جواد به او فرمود : شب پس از نماز عشا بر محمد وآل محمد صلوات بفرست‌ ، پدرت را در خوا می بینی و او محل مال را به تو نشان خواهد داد.

مرد به دستور آن حضرت عمل كرد. پدرش را در خواب دید كه به او گفت: پسرم مال در فلان محل است وبه فرزن رسول خدا بگو من تو را بر محل مال آگاه نمودم.

اواز خواب بیدار شده ، رفت ومال را از همان محل برداشت ، وآن گاه جریان را به امام جواد (ع) خبر داد.

امام فرمود : سپاس خدای را كه تو را گرامی داشت.

 

رفع فقر به واسطه صلوات :

سهل بن سعد روایت شده است كه : مردی خدمت رسول خدا (ص) آمد واز فقر شكایت كرد ، آن حضرت فرمود :

وقتی داخل خانه خود شدی سلام كن خوا كسی باشد وخواه كسی نباشد وبر من صلوات فرست ، وبعد از آن سوره اخلاص بخوان.

 

رفع فقر:

رسول خدا (ص) فرمودند : صلوات فرستادن فقر را برطرف می كند.

 

محفوظ ماندن عیال  
امام حسن عسكرى - علیه السلام - فرمودند:
مردى از دوستداران على - علیه السلام - از شهر شام نامه اى خدمت ایشان نوشته كه : من مال زیادى دارم و داراى اهل و عیال هستم كه از جدایى آنها مى ترسم در عین حال بسیار علاقه مند هستم كه خدمت شما برسم .
حضرت پاسخ فرمودند: اموال خود را در جایى جمع كن و صلوات بر روح محمد - صلى الله علیه و آله - بفرست و بگو خدایا! اینها به امر بنده تو على بن ابى طالب - علیه السلام - نزد تو امانت است .
آن مرد همان گونه كه حضرت فرموده بودند عمل نمود، به شهر كوفه رفت تا به خدمت حضرت على - علیه السلام - رسید.
خبر به معاویه رسید و دستور داد بروند و تمام اموالش را غارت كنند و عیال او را به كنیزى بگیرند.
وقتى گماشتگان معاویه وارد خانه آن مرد شدند، هیچ كسى را جز اهل و عیال معاویه و یزید در آن محل ندیدند. اهل و عیال معاویه و یزید به گماشتگان گفتند: شما برگردید؛ زیرا ما هر چه اموال بود گرفتیم و اهل و عیالش را هم به بازار فرستادیم ، گماشتگان برگشتند و به این گونه خداوند اهل و عیال آن مرد را حفظ نمود.
پس از چند روز دزدان شهر خبردار شدند كه آن مرد نیست و اموالش بى صاحب است . آنها آمدند تا هر چه دارد به غارت ببرند؛ اما به قدرت خداى متعال ، اموال آن مرد را به صورت مار و عقرب دیدند. بعضى از آنها مار گزیده شده و هلاك گشتند و بعضى هم بیمار شدند. تا این كه یك روز امیر المؤ منین على - علیه السلام - به آن مرد فرمود: آیا دوست دارى اهل و عیال و اموالت در مقابل تو حاضر شوند؟
آن مرد گفت : آرى .
سپس تمام اموال و اهل و عیال ایشان به معجزه آن حضرت حاضر شدند و در این حال وقایع پیش آمده را تعریف كردند كه چگونه اهل و عیال یزید و معاویه آمدند و چگونه دزدان به دست مارها و عقرب ها گزیده شدند.
حضرت فرمودند:
ان الله ربما اظهر آیة لبعض المؤ منین لیزید فى بصیرته ؛
یعنى : در بعضى از اوقات براى مؤ منین نشانه اى ظاهر مى شود تا ایمان آنها اضافه شود.

 

اداى قرض  
در تاریخ مدینه دهلویست كه یك مرد نیك هزار اشرفى وام داشت و بستانكار از او شكایت كرد او را نزد قاضى برد، و یك ماه مهلت گرفت و رفت به درگاه خداى تعالى و بر پیغمبر - صلى الله علیه و آله - زارى كرد. شب 27 ماه رجب در خواب دید كه یكى مى گوید: خدا وام تو را مى پردازد! برو نزد این عیساى وزیر و بگو رسول خدا - صلى الله علیه و آله - مى فرماید سه هزار وامم را بپرداز.
بیدار شد و شاد بود و با خود اندیشید كه اگر گفت : نشانه این واقعه چیست ؟ چه گویم ؟ آن روز خوددارى كرد و شب دوم هم همین خواب را دید و شادمان بیدار شد و باز هم شرمش آمد و آن روز هم نزد وزیر نرفت .
شب سوم باز پیغمبر را خواب دید كه سبب نرفتن را از او پرسید و گفت : از شما نشانى راستى این واقعه را مى خواهم ؟
پیغمبر آن را پسندید و فرمود: به او بگو تو پس از نماز سپیده دم تا بر آمدن خورشید پیش از آن كه با كسى سخن گویى پنج هزار بار بر من صلوات مى فرستى و جز خدا و كرام الكاتبین آن را ندانند.
روز سوم رفت و خوابش را با نشانى گفت ، وزیر شاد شد و گفت : مرحبا به رسول خدا - صلى الله علیه و آله - و سه هزار اشرفى براى پرداخت وام به من داد و سه هزار براى هزینه عیال و سه هزار براى هزینه عیال و سه هزار براى سرمایه كار و از من خواست پیوند دوستى از او نبرم و هر نیازى را به او پیشنهاد كنم . سه هزار را نزد قاضى بردم و بستانكار را با افسوس و آه نزد او دیدم و پول ها را شمردم و داستان از گفتم .
قاضى گفت : چرا همه كرم از وزیر باشد، من خودم وام تو را مى پردازم .
بستانكار گفت : من سزاوارترم كه بگذرم و گفت من براى رسول خدا و رسول خدا از این پول گذشتم . قاضى گفت : من آن چه در راه خدا دادم پس نگیرم و همه اموال را با خود آوردم شكر گزار خدا و مصلى بر پیغمبرش .

 

باریدن طلا از آسمان  
در حكایات الصالحین آورده اند كه :
فقیرى محتاج و عیالوار، براى طلب پول از خانه بیرون آمد، نمى دانست كه به كجا برود. ناگاه گذارش به كنار مجلس واعظى افتاد كه حاضران را به فرستادن صلوات ترغیب مى فرمود. آن فقیر در آن جا ایستاد و شنید كه واعظ مى گفت : در فرستادن صلوات ، تقصیر مكنید كه اگر توانگر بر آن سرور صلوات فرستد، در مالش بركت به هم مى رسد و اگر فقیر صلوات فرستد، حق تعالى از آسمان روزى بر او مى فرستد.
آن فقیر از آن مجلس بیرون رفت و به فرستادن صلوات مشغول شد؛ بعد سه روز، از ویرانه اى مى گذشت ، پایش به سنگى خورد. آن سنگ كنده شد و سبوى پر از زر، در زیر آن سنگ ظاهر گردید.
آن مرد گفت : وعده روزى من از آسمان است ، و روى زمین را نمى خواهیم ، و آن سنگ را در جاى خود گذاشت و به خانه آمد، صورت حال را با زن گفت . آن مرد، همسایه اى داشت كه یهودى بر بام خانه خود بود؛ و حكایت آن مرد را كه با زنش مى گفت ، شنید. و فى الحال ، از بام فرود آمده ، به ویرانه رفت ، آن سبو را برداشته ، به خانه آمد. وقتى سر آن را گشود، دید كه سبو، پر از مار و عقرب است . به اطرافیان خود گفت : این همسایه مسلمان ، دشمن ما است . وقتى كه من در بام بودم ، فهمید، و آن سخن را براى این گفت كه در طمع افتم ، و آن سبو را به خانه آورم ، و از آن ضررى به من رسد. پس بهتر آن است كه آن را به بام برده از راه ، روزنه ، در خانه او ریزم ، تا آن كه ضررى را كه براى من مى خواست ، به خودش برگردد.
به بام آمد، در وقتى كه آن زن فقیر، به شوهر خود مى گفت : روا باشد كه تو سبوى پر از زر بیابى و آن را بگذارى و ما در فقر و تنگدستى باشیم ؟
آن مرد مى گفت : من امیدوارم كه روزى ما از آسمان نازل شود.
ناگاه یهودى ، سر سبو را گشود و آن را سرنگون ساخت ؛ آن مرد، آوازى شنیده سر را بالا كرده دید كه از روزنه خانه او، زر فرو ریخت . فریاد زد: اى زن ! این زر است كه از آسمان فرو مى ریزد، و آن زرها را بر مى داشت ، و صلوات مى فرستاد.
وقتى یهودى دید كه از سبو زر مى ریزد، آن را برداشت ، در آن مكان ، دید كه همان مار و عقرب است . باقى را نیز، در خانه درویش ریخت ، و همه زر سرخ بود. آن یهودى دانست كه این سرى است از اسرار غیبى كه به ظهور مى رسد. در خاطرش گذشت كه این همان حكم آب نیل دارد، كه در زمان حضرت موسى على نبیا و آله و علیه السلام در نظر قبطى خون مى نمود، و در نظر سبطى آب بود. و فى الحال ، آن درویش را به بام طلبیده ، به دست او مسلمان شد و از بركت صلوات بر آن حضرت ، مسلمان را دولت غناء، و یهودى را سعادت اسلام روزى شد.

 

ثواب ده هزار بار صلوات  
شخصى نزد سلطان محمود سبكتكین آمد و گفت : مدتى بود كه مى خواستم رسول خدا - صلى الله علیه و آله - را در خواب ببینم ، و عرضى كه دارم به آن غمخوار بگویم . قضا را، سعادت مساعدت نمود و در شب گذشته ، به این دولت رسیدم . جمال با كمال آن عدیم المثال را در خواب دیدم . وقتى چون آن جناب را خوشحال یافتم ، قدم در بساط جراءت گذاشتم و گفتم : یا رسول الله ! هزار درهم قرض دارم ، و بر اداى آن قادر نیستم ، و مى ترسم كه اجل رسد، و آن وام در گردن من بماند.
آن حضرت فرمود: برو به نزد محمود سبكتكین ، و آن مبلغ را از او بستان .
عرض كردم : شاید از من باور نكند و نشان طلبد.
فرمود: به او بگو به آن نشان كه در اول شب چون تكیه مى كنى ، سى هزار مرتبه به من صلوات مى فرستى و در آخر شب كه بیدار مى شوى ، سى هزار مرتبه دیگر بر من صلوات مى فرستى .
سلطان از شنیدن این داستان گریه كرد و آن مرد را تصدیق نمود و قرض او را ادا كرد و هزار درهم دیگر نیز به او بخشید.
اركان دولت ، تعجب نموده ، گفتند: اى سلطان ! این مرد را در این سخن محال تصدیق مى كنى ؛ و حال آن كه ما در اول شب و آخر شب با توییم .
نمى بینیم كه به فرستادن صلوات اشتغال نمایى و اگر كسى در تمام اوقات شبانه روزى به فرستادن صلوات اشتغال نماید، نمى تواند كه شصت هزار مرتبه صلوات فرستد. پس چگونه در این صورت در اول و آخر شب میسر مى گردد؟ سلطان گفت كه : من از علما شنیده ام كه هر كه یك بار به صلوات مذكوره صلوات فرستد چنان است كه ده هزار بار صلوات فرستاده ، و من در اول شب سه مرتبه ، و در آخر شب سه مرتبه این صلوات را مى خوانم و چنان مى دانم كه شصت هزار بار صلوات فرستاده ام . پس پس از این درویش ‍ كه پیغام آن حضرت را آورده است ، راست مى گوید. و این گریه من از شادى است

هیچ دعایی به آسمان نمی رسد مگر....

هیچ دعایی به آسمان نمی رسد مگر این كه دعا كننده بر محمد وال او صلوات بفرستد.

 

بهترین اعمال در آخرت:

رسول خدا (ص) فرمودند: بهترین اعمال در آخرت سه چیز است:

ا-صلوات بر محمد وال محمد  

2-آبرسانی به تشنه ها

3-حب ودوستی علی بن ابی طالب.

 

امام وصلوات بر محمد وال محمد:

رجاء بن ابی ضحاك می گوید:

امام رضا (ع) دعاهایش را با صلوات فرستادن بر محمد وخاندان او شروع می كرد، ودر نماز  وغیره آن زیاد صلوات می فرستاد.

 

در حفظ او بكوشید:

از علی (ع) نقل كرده اند كه : بر محمد وال محمد صلوات بفرستید زیرا خداوند عز وجل ، در وقتی كه محمد(ص) را یاد كنید واو را دعا نمایید ودر حفظ او بكوشید ، دعایتان را قبول خواهد فرمود.

 

اجابت دعا:

از امام صادق(ع) روایت شده كه رسول خدا 0ص) فرمود: صلوات فرستادن شما بر من ، اجابت ، دعای شما وپاكیزگی اعمالتان می باشد.

 

خدا جواد تر از آن است:

در كتاب جمال الا سبوع ، از امام جعفر صادق(ع) روایت شده است كه وقتی بنده ای صلوات می فرستد مستجاب می شود هر دعایی كه بعد آن بكند زیرا خداوند جوادتر از آن است كه بعضی را رد نماید وبعضی را مستجاب بگرداند.

 

صلوات ودعای مردم:

امام صادق(ع) فرمود:

صلوات از جانب خداوند رحمت است واز سوی فرشتگان پاك كردن و از طرف مردم دعا است.

 

رفع موانع با صلوات:

در روایت آمده است : دعایی نیست جز آن كه میان آن وآسمان اجابت وفاصله ای است وآن گاه كه ذكر صلوات به میان آید ، پنهانی كنار می رود ودعا به اجابت می رسد وبدون صلوات به استجابت نمی رسد.

 

استجابت دعا:
رسول خدا - صلى الله علیه و آله - فرمود هر كه بگوید:
لا اله الا الله وحده لا شریك له . اللهم صل على محمد و آل محمد.
مرغ سبزى ، از دهان او بیرون بیاید. و دو بال دارد، مكلل به مروارید و یاقوت .
و چون آن دو بال را مى گشاید، به مشرق و مغرب مى رسد و از آن مرغ ، صدایى شنیده مى شود، مثل صداى مگس نحل .
پس حق تعالى به او مى فرماید كه : مرا مدح كردى و پیغمبر مرا مدح كردى ، الحال ساكن مشو.
آن مرغ مى گوید كه : چگونه ساكن شوم ، و حال آن كه تو گوینده لا اله الا الله را نیامرزیدى ؟
خطاب مى رسد: ساكن شو، من او را آمرزیدم .

شرایط استجابت دعا :
شخصى خدمت امام صادق علیه السلام آمد، و عرض كرد: دو آیه در قرآن است كه من هر چه به سراغ آن مى روم آن را نمى یابم (و به محتواى آن نمى رسم(.
حضرت فرمود: كدام آیه ؟
او گفت : آیه اول این سخن خداوند است كه فرمود: مرا بخوانید تا دعاى شما را مستجاب كنم ؛ ادعونى استجب لكم و من خدا را مى خوانم اما دعایم مستجاب نمى شود!
امام فرمود: آیا فكر مى كنى خداوند عزوجل در وعده خود تخلف كرده ؟
گفت : نه .
فرمود: پس علت آن چیست ؟
عرض كرد: نمى دانم .
فرمود: اینك به تو خبر مى دهم ، كسى كه اطاعت خداوند متعال كند در آن چه امر به دعا كرده و جهت دعا را در آن رعایت كند اجابت خواهد كرد.
عرض كرد: جهت دعا چیست ؟
فرمود: نخست حمد خدا مى كنى و نعمت او را یاد آور مى شوى ، سپس ‍ شكر مى كنى ، بعد درود بر پیامبر - صلى الله علیه و آله - مى فرستى ، سپس ‍ گناهانت را به خاطر مى آورى و اقرار مى كنى و از آنها به خدا پناه مى برى و توبه مى نمایى ، این است جهت دعا!
سپس فرمود: آیه دیگر كدام است ؟
عرض كرد: این آیه كه مى فرماید: در راه خدا انفاق كنید تا خدا بهتر از آن در راه خدا انفاق مى كنیم ؛ ولى چیزى كه جاى آن را پر كند عاید نمى شود!
امام فرمود: اگر كسى از شما مال حلالى به دست آورد و در راه خدا انفاق كند هیچ درهمى را انفاق نمى كند مگر این كه خدا عوضش را به او مى دهد.

 باز شدن درهاى آسمان براى دعا كننده  
روزى رسول خدا - صلى الله علیه و آله - به امیر المؤ منین - علیه السلام - فرمود: آیا تو را مژده ندهم ؟
امیر المؤ منین - علیه السلام - فرمود: بفرما پدر و مادرم قربانت ! شما كه پیوسته مبشر به خیر و خوبى ها بوده اید.
فرمود: جبرییل تازگى براى من خبر خوشى آورده و آن این است كه هر كدام از امت من هنگامى كه بر من صلوات مى فرستد، اگر نام اهل بیتم را نیز ملحق سازد درهاى آسمانى جملگى براى پذیرفتن دعا و عبادت او گشوده گردد، و فرشتگان هفتاد درود بر وى بفرستند، و این خود محو كننده جرم است ، آن گاه گناهان چون برگ درختان از او بریزد، و خداوند تعالى فرماید:
لبیك تو را پذیرفتم بنده من خجسته و مسعود باشى ! سپس به فرشتگان گوید: شما هفتاد بار بر وى درود فرستادید و من هفتصد بار؛ لیكن اگر تنها بر من صلوات بفرستد و اهل بیتم را ملحق نسازد میان دعاى او و آسمان هفتاد حجاب حایل باشد، و خداوند جل و جلاله فرماید: لا لبیك تو را نپذیرفتم خجسته مباد و مسعود نباشى .
اى فرشتگان من ! دعاى او را به آسمان نبرید تا این كه اهل بیت پیغمبرش را نیز در فرستادن درود با پیغمبر ملحق سازد، پس هم چنین دعایش پذیرفته نگردد و به آسمان بالا نرود تا بر اهل بیت پیغمبر - صلى الله علیه و آله - نیز سلام و درود بفرستند.


در میان دو صلوات  
امام صادق - علیه السلام - فرمودند:
هر كه حاجتى به خدا عزوجل باشد، باید با صلوات بر محمد و آلش آن را آغاز كند و سپس حاجت خود را بخواهد و باز هم در پایان ، صلوات بر محمد و آلش بفرستد؛ زیرا خداوند عزوجل از آن كریم تر است كه دو طرف را بپذیرد و میانه را وا نهد؛ زیرا صلوات بر محمد و آلش از او محجوب نباشد.

قبولى دعا  
امام صادق - علیه السلام - فرمودند:
لا یزال الدعاء محجوبا حتى یصلى على محمد و آل محمد. ؛

پیوسته دعا محجوب است تا صلوات فرستاده شود به محمد و آل محمد - صلى الله علیه و آله -

بالا رفتن دعا  
امام صادق - علیه السلام - فرمودند:
من دعا و لم یذكر النبى - صلى الله علیه و آله - رفرف الدعاء على راءسه فاذا ذكر النبى - صلى الله علیه و آله - رفع الدعاء ؛
هر كه دعایى كند و نام پیغمبر - صلى الله علیه و آله - نبرد، دعایش گرد سرش بچرخد و هر گاه نام پیغمبر - صلى الله علیه و آله - را برد، دعایش ‍ بالا رود.

شرط قبولى دعا  
امام على - علیه السلام - فرمودند:
كل دعاء محجوب حتى یصلى على النبى - صلى الله علیه و آله - ؛
هیچ دعایى به آسمان نمى رسد؛ مگر این كه دعا كننده بر محمد و آل او صلوات بفرستد.

 صلوات ، دعاى مردم  
امام صادق - علیه السلام - فرمود:
الصلوة من الله رحمة و من الملائكة التزكیة و من الناس دعاء ؛
صلوات از جانب خداوند رحمت است و از سوى فرشتگان پاك كردن و از طرف مردم دعا است .

 معناى صلوات  
از امام كاظم - علیه السلام - درباره معناى درود خدا و فرشتگان و مؤ منان در آیه :
ان الله و ملائكته یصلون على النبى یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما - صلاة الله رحمة من الله ، و صلاة الملائكة تزكیة منهم له ، و صلاة لمؤ منین دعاء منهم له
خدا و فرشتگان او بر پیامبر درود مى فرستند. اى كسانى كه ایمان آورده اید بر او درود فرستید و به فرمانش به خوبى گردن نهید!
سؤ ال شده ، فرمود:
درود فرستادن خدا نوعى رحمت از جانب اوست و درود فرشتگان ستایشى است از آنان نسبت به رسول خدا و درود مؤ منان دعایى است از آنها براى پیامبر - صلى الله علیه و آله -

قرار دادن نام پیامبر (ص ) در دعا  
رسول خدا - صلى الله علیه و آله - فرموده است :
مرا چون قدح شتر سوار نسازید؛ زیرا شتر سوار قدح خود را پر مى كند و هر وقت خواست مى نوشد، مرا در آغاز دعا و میانه دعا و آخر دعاى خود قرار دهید.

رفع موانع و حجاب ها  
در روایت آمده است : دعایى نیست جز آن كه میان آن و آسمان اجابت ، حجاب و فاصله اى است و آن گاه كه ذكر صلوات بر محمد و آل او به میان آید، حجاب ها كنار مى رود و دعا به اجابت مى رسد و بدون صلوات دعا به استجابت نمى رسد.

امام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص(
رجاء بن ابى ضحاك مى گوید:
امام رضا - علیه السلام - دعاهایش را با صلوات فرستادن بر محمد و خاندان او شروع مى كرد، و در نماز و غیر آن زیاد صلوات مى فرستاد.

در حفظ او بكوشید  
از على - علیه السلام - نقل كردند كه : بر محمد و آل محمد صلوات بفرستید؛ زیرا كه خداوند عزوجل ، در وقتى كه محمد صلى الله علیه و آله را یاد كنید و او را دعا نمایید و در حفظ او بكوشید، دعاى تان را قبول خواهد فرمود.


 
دیدن مقصود در خواب  
از على - علیه السلام - روایت شده است كه :
هر كس بخواهد در خوابش به او نماید آن چه خواهد، پیش از خوابیدن شش ركعت نماز بخواند در ركعت اول حمد یكبار، والشمس هفت بار و در ركعت دوم حمد یكبار، و اللیل هفت بار و در ركعت سوم حمد یكبار، والضحى هفت بار و در ركعت چهارم حمد یكبار، الم نشرح هفت بار، و در ركعت پنجم حمد یكبار، والتین هفت بار، و در ركعت ششم حمد یكبار، انا انزلناه هفت بار و وقتى نماز را تمام كرد خدا را ثنا گوید و صلوات بر پیغمبرش فرستد و آن گاه گوید:
اللهم رب محمد و رب ابراهیم و موسى . رب اسحق و یعقوب و رب جبراییل و میكاییل و اسرافیل و عزراییل و منزل التورات و الانجیل و الزبور و الفرقان العظیم اءرنى فى منامى اللیلة ما اءنت اعلم به منى
اگر در شب یكم تا سوم خواب دید كه بهتر وگرنه به هفتم نرسد كه به مقصود رسد.

 بركت صلوات  
مردى به امام جواد - علیه السلام - عرضه داشت :
پدرم مرده و مالى از خود به جاى گذاشته كه نمى دانم كجاست ، من عیالمند و از دوستدارن شما هستم .
امام - علیه السلام - به او فرمود: شب پس از نماز عشا بر محمد و آل محمد صلوات بفرست ، پدرت را در خواب مى بینى ، او محل مال را به تو نشان خواهد داد.
مرد به دستور آن حضرت (ع ) عمل كرد. پدرش را در خواب دید كه به او گفت : پسرم ! مال در فلان محل است و به فرزند رسول خدا - صلى الله علیه و آله - بگو كه من تو را بر محل مال آگاه نموده ام .
او از خواب بیدار شده ، رفت و مال را از همان محل برداشت ، و آن گاه جریان را به امام جواد - علیه السلام - خبر داد.
امام - علیه السلام - فرمود: سپاس خداى را كه تو را گرامى داشت .

 
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
پایگاه اطلاع رسانی دکتر محمود احمدی نژاد